Een nieuw imago voor onze streek

In opdracht van Centrummanagement Deurne en de streek VVV De Peel werkte Spiegel samen aan een concept om de Gemeente Deurne via citymarketing figuurlijk op de kaart te zetten. De vraag was: hoe kunnen we het merk Deurne definiëren? Doelstelling is Deurne beter op de kaart te zetten bij burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid. Het effect dat onze opdrachtgevers daarmee willen bereiken is een verbetering van het algemeen welzijn in Deurne en haar kerkdorpen. Kortom: heerlijk wonen, werken en verblijven in Deurne. Dat is de boodschap.

We hebben Deurne gedefinieerd als dorp waar in het verleden en het heden artistieke en creatieve kwaliteit vandaan komt. Neem bijvoorbeeld actrice Monic Hendrickx of zanger Ernst Jansz. Maar ook schrijver Toon Kortooms en oprichter van DAF, Hub van Doorne, zijn afkomstig uit Deurne of woonden er lange tijd. Een mooi palet mensen dat zich in creatieve zin bijzonder wist te onderscheiden. De eerste actie was het bedenken van een slogan binnen de achterliggende gedachte. Daarna is een logo ontwikkeld en zijn we in gesprek gegaan met verschillende maatschappelijke groeperingen en de overheid om te kijken of het concept op commitment kon rekenen. Nu dat zo blijkt te zijn is er gestart met een denktank die de ideeën verder zal gaan ontwikkelen. Deurne Palet van De Peel, U hoort er zeker nog van.