Nieuw imago en nieuwe website Cultuurcentrum

Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne heeft in haar korte bestaan toch al een roerige geschiedenis achter de rug. Cultuur kost geld en dat is niet makkelijk in een gemeente die op de kleintjes moet letten.  Na het faillissement van 2015 is er een doorstart gemaakt met vrijwilligers die in een nieuwe BV opereren. Het was noodzaak om daarbij het cultuurcentrum een impuls te geven en het imago een positieve boost te bezorgen. Daarvoor hebben we het logo licht gerestyled en er een slogan aan toegevoegd: Cultuurcentrum Martien van Doorne, Daar zie je elkaar! Achterliggende gedachte is dat je elkaar daar ontmoet en dat je ook iets op de planken kunt brengen voor elkaar. Dat geeft ook het ambitieniveau aan en is meer op lokaal en regionaal gebied gericht. Spiegel verzorgde de nieuwe huisstijl, ontwierp én realiseerde de nieuwe responsive website. Daarnaast ontwikkelde Spiegel het creatieve concept voor de eerste Deurnese cultuurdag, uitgewerkt in een keyvisual gebruikt op banners, posters en een brochure die als insert bij het Weekblad is gevoegd. Deze Deurnese cultuurdag is een soort opening van het nieuwe theaterseizoen onder de titel martien@cultuurdag. Een frisse nieuwe start voor het herboren cultuurcentrum!